Zonnepanelen subsidie voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om in aanmerking te komen voor het aanvragen van een subsidie voor zonnepanelen?

Hieronder vindt u enkele voorwaarden die belangrijk zijn bij het aanvragen van een subsidie voor zonnepanelen:

De regeling geldt alleen voor particulieren en moet op een dak in Nederland geplaatst worden.
Voor elk adres kunt u maximaal één aanvraag indienen, waarbij de aankoop op of na 2 juli 2012 is aangegaan.
De installatie moet minimaal 0,601 kilowattpiek zijn.
U, als aanvrager, draagt er zorg voor dat de zonnepanelen binnen 6 maanden na de beschikking tot subsidieverlening zijn geïnstalleerd.
Als u voor uw zonnepanelen al een andere subsidie hebt ontvangen van een gemeente, provincie of Rijksoverheid dan komt u niet in aanmerking voor de subsidieregeling voor zonnepanelen voor particulieren.
Wanneer u als particulier een zonnepaneel aankoopt via een huurkoop constructie dan komt de huurkoop ook in aanmerking voor subsidie. Wanneer u zonnepanelen huurt of least van een derde en dus niet in het bezit komenvan u, komen de zonnepanelen niet in aanmerking voor de subsidieregeling zonnepanelen.
Installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (Aansluiting met doorlaatwaarde van meer dan 3*80 Ampère) komen niet in aanmerking voor de subsidieregeling zonnepanelen. Bij uw energieleverancier of installateur kunt u informeren of u een grootverbruikersaansluiting heeft.
De koopovereenkomst mag geen ontbindende voorwaarden bevatten die er voor zorgen dat u als koper van zonnepanelen de overeenkomst kunt ontbinden. Daarop is één uitzondering gemaakt. De overeenkomst mag alleen de voorwaarde bevatten waarin staat dat de koper de overeenkomst kan ontbinden, als er geen subsidie aan hem of haar wordt verstrekt voor de zonne-installatie. Hiermee wordt geborgd dat alleen projecten die men zeker wil realiseren in aanmerking komen voor subsidie.
Aanvragers kunnen alleen subsidie ontvangen voor een installatie die wordt geplaatst op een locatie waarvan de eigenaar hiervoor toestemming heeft verleend. Door deze eis wordt voorkomen dat subsidie wordt verleend voor de koop van zonnepanelen die uiteindelijk niet geïnstalleerd kunnen worden.

Bron: AgentschapNL

Zonnepanelen subsidie 2013
De subsidie voor 2013 bedraagt € 30 miljoen euro. Deze subsidiepot is op. Lees verder op pagina zonnepanelen subsidie 2013. Houd ook pagina zonnepanelen subsidie 2014 in de gaten voor een eventuele nieuwe subsidie.