Zonne-energie

Zonne energie is een duurzame vorm van energie omdat deze hernieuwbaar is. Tijdens het opvangen en gebruik van deze energie wordt er op aarde geen grondstoffen gebruikt. Echter moeten wij niet vergeten dat ons leefomgeving wel degelijk wordt belast tijdens de productie van de fysieke componenten van een zonnepanelen systeem. Nadat de producten eenmaal geproduceerd en gebruiksklaar zijn kunnen wij aannemen dat het gebruik milieuvriendelijk is en dat de eigenaar ervan hier op een duurzame manier energie mee opwekt, zoals bijvoorbeeld zonnestroom. Zonne-energie is daarom een goed alternatief op het steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen, zoals steenkool en aardolie. In het nieuws merken wij dat steeds meer mensen hernieuwbare vormen van energie omarmen en zo ook is het gebruik van zonne-energie in Nederland erg populair.

Zonne energie potentie Europa

Zonne energie is afkomstig van de zon en duurt het zo een 8 minuten voor de fotonen die hierbij vrijkomen om de aarde te bereiken in de vorm van licht. De energie dat vrijkomt tijdens de kernfusie in de kern van de zon produceert enorme hoeveelheden warmte en licht. Met de juiste technologieën en mind-set kunnen wij op aarde hier goed gebruik van maken en in onze energiebehoefte voorzien. Deze technologie stamt niet uit onze postmoderne wereld, want eeuwen geleden werd zonlicht bijvoorbeeld al door de Romeinen opgevangen en geconcentreerd voor het maken van vuur of het opwarmen van water. Moderne zonneparken werken volgens dezelfde principes. Op de kaart hiernaast is te zien hoeveel van dat zonlicht omgezet kan worden in kWh per m2. Deze kaart, waar de zonne-energie potentie in Europa te zien is, is eigendom van SolarGIS; tevens is er op de website veel informatie en data te vinden over zonne-energie projecten over de hele wereld.

Doelstellingen Europese Unie

De Europese Unie streeft ernaar om in 2020 twintig procent van de totale energieproductie uit duurzame energiebronnen te halen (bron: EC). Deze hernieuwbare bronnen zijn wind, water, biomassa en zon. In verschillende landen speelt zonne-energie al een belangrijke rol, zo zijn Duitse zonnepanelen belangrijk voor de economie van dat land. Zonne-energie is daarom overal in de Europese Unie in opkomst. Een van de belangrijkste redenen voor dit streven is dat de EU minder afhankelijk zou moeten worden van het importeren van energie en het creëren van banen binnen de grenzen van de Europese Unie. Op deze pagina van de Europese Commissie vind je veel documenten en studies over hernieuwbare energie: renewable energy (engels). Ook wordt er vanuit de zogenoemde Millennium Doelen van de Verenigde Naties gepleit voor duurzaamheid en schonere productie van energie (bron: UNDP). Zonne-energie is daar onderdeel van.

De eerste zonnecellen

De technologie achter een zonnepaneel en zonneboiler zoals wij die vandaag de dag kennen is ontwikkeld in 1954. In dat jaar zijn wetenschappers erin geslaagd om elektriciteit op te wekken uit zonne-energie en hier huishoudelijk apparatuur mee te voorzien van stroom. Sinds dat jaar komt het gebruik van deze technologie in verschillende vormen voor. Bekijk deze pagina voor informatie over moderne zonnepanelen die u ook op uw dak kunt laten plaatsen.

Verder is er in 1982 de eerste zonne-energie centrale met een capaciteit van 1 Megawatt in werking gesteld in de stad Hisperia (Californië, VS). Sindsdien is de ontwikkeling van steeds betere PV panelen en spiegels versneld en is het mogelijk om in 2013 voor minder dan 10,000 euro een gemiddeld huishouden te voorzien van stroom met een set van 15 zonnepanelen. De schaal waarop zonne-energie wordt toegepast groeit enorm. Zo is er door verschillende partijen een project opgezet in de Sahara genaamd Desertec. De bedoeling is om het zonlicht dat daar valt om te zetten in bruikbaar stroom en deze te transporteren naar Europa.

Andere toepassingen van zonne-energie

Zonne-energie wordt niet alleen gebruikt om zonnestroom mee op te wekken of water op te warmen. Overal op de wereld zijn mensen bezig om het maximale uit de zon te halen, door creatieve en ingenieuze producten te ontwikkelen.

Zo heeft het bedrijf Puralytics een zak ontwikkeld waarmee drinkwater te produceren is. De SolarBag zoals het product genoemd wordt, bevat nanotechnologie en doodt bacteriën en virussen in het water waarmee het gevuld is. De zak moet daarvoor wel voor minimaal 3 tot 4 uur in de zon liggen.

Ook zijn er producten om met zonlicht eten klaar te maken. Zo heeft een professor aan de Technische Universiteit Massachusetts een prototype solar barbecue ontwikkeld. De gedachte achter de ‘Solar Grill’ is om de enorme vervuiling dat houtskool produceert tegen te gaan. Een reis door Nigeria heeft professor Wilson er toe gezet om een duurzaam product te ontwikkelen dat volledig op zonne-energie werkt en bovendien geen rook ontwikkeld dat schadelijk is voor diegene die de grill bedient. Lees hier meer over op Examiner. In 1958 is er al geëxperimenteerd om rijst te bereiden door zonlicht te concentreren, zoals te zien in het filmpje hieronder.