Zonnepanelen: wie krijgt de subsidie?

Het antwoord op de vraag wie de subsidie krijgt als het om zonnepanelen gaat is niet simpel te beantwoorden. Op het moment is er geen echte subsidieregeling voor particulieren. Wel kunnen zij de btw terugvragen door hiervoor een aanvraag te doen bij de Belastingdienst. Al is er wel een kleine nuance hierbij op zijn plaats. Lokaal kunnen gemeentes wel subsidies aan particulieren uitdelen. Zij krijgen dan hulp bij het financieren van de panelen. In de toekomst, vanaf 2020, is er zeer waarschijnlijk wel een subsidie voor particulieren. Die vervangt dan het salderen van de btw.

Subsidies voor ondernemers
Ondernemers die met zonnepanelen aan de slag gaan, konden wel rekenen op enkele subsidies door de jaren heen. Dit is ook al enkele keren veranderd. Ook op dit moment zijn er regelingen zoals bijvoorbeeld de SDE+ subsidie. Daarbij wordt het verschil tussen grijze stroom en groene stroom op het gebied van kosten vergoed door de overheid. Op die manier is het mogelijk voor grotere projecten om flink op de kosten te besparen. De regelingen zullen in de komende jaren nog bekeken en aangepast kunnen worden. Dit is in het verleden ook gebeurd. Of ondernemers in de komende jaren net als particulieren subsidies kunnen verwachten, wordt dan duidelijk.