Wat leveren zonnepanelen op?

Er zijn verschillende manieren om te bekijken wat zonnepanelen opleveren wanneer je ze plaatst. Zo gaat het bijvoorbeeld om het rendement. Wel moet daar natuurlijk de terugverdientijd bij worden genomen. Op die manier is een goede inschatting te maken van wat het zal opleveren. Omdat er jaarlijks zo’n €540,- per 10 panelen te verdienen is, is het gemakkelijk om de kosten tegen de baten af te wegen. De kostprijs is zo’n €4.400,- voor deze 10 panelen. Daardoor is binnen negen jaar al winst te boeken.

Meer factoren meewegen
Op de vraag wat leveren zonnepanelen op, moet eigenlijk wel een iets uitgebreider antwoord worden gegeven. Zo is het bijvoorbeeld zo dat de omvormer eerder vervangen moet worden dan de panelen. De kosten hiervoor moeten worden meegenomen in de berekening. Daarnaast zijn er subsidies en teruggaven. Deze kunnen per periode nog weleens verschillen. Daardoor is dit iets wat specifiek op het moment van aanschaf moet worden meegenomen in de berekening. Daardoor kan het dus nog iets gunstiger uitvallen.

Opbrengsten voor het milieu
Er kan natuurlijk ook op en hele andere manier naar de vraag: wat leveren zonnepanelen op, worden gekeken. Er is natuurlijk ook een milieuopbrengst. Met de panelen is binnen 3 jaar al de energie die nodig was om het systeem te produceren te verdienen. Wanneer van een levensduur van 25 jaar wordt uitgegaan, kan vervolgens 22 jaar milieuwinst worden geboekt ten opzichte van traditionele vormen van energiegebruik. Daardoor is dus ook veel winst te boeken die niet alleen de gebruiker, maar de gehele maatschappij ten goede komt.