Omvormer zonnepanelen: waar plaatsen?

De omvormer bij zonnepanelen zorgt ervoor dat de stroom die door de panelen loopt wordt omgevormd tot wisselstroom. Hierachter gaat flink wat techniek schuil. Wat daarbij belangrijk is, is het besef dat er door het verloop van de stroom en het omvormen ook verlies kan opleveren. Daardoor moeten de panelen, maar ook de omvormer op de best mogelijke plek worden geplaatst. In het geval van de omvormer is het belangrijk om te zorgen dat er zo min mogelijk verlies optreedt bij het moment van omvormen. Dit geeft een duidelijk beeld van de best mogelijke plaats.

Direct achter de panelen
De beste plaats voor de omvormer is zo kort mogelijk achter de panelen. Op die manier kan het verlies van de opgewekte stroom in de panelen worden beperkt en kan zoveel stroom als mogelijk worden omgevormd. Dat neemt niet weg dat er wel genoeg ruimte moet zijn om dit voor elkaar te krijgen. De omvormer neemt immers ruimte in beslag. In dat opzicht is het lang niet altijd mogelijk om het element direct achter de panelen te plaatsen. Daarom dat bijvoorbeeld ook wat verder weg mogelijkheden liggen. Al moet er wel met zaken rekening worden gehouden.

Koeling en geluid
De omvormer moet wel een bepaalde mate van koeling krijgen. Dit is belangrijk voor het proces van omvormen. Denk hier dus ook over na bij het plaatsen. Zoals het ook goed is om te bedenken dat de omvormer een bepaalde mate van geluid kan produceren. Dit is natuurlijk ook niet direct aantrekkelijk en kan zelfs storend zijn. Dit betekent dat een goed gekozen plek wel van belang is. Een garage of een schuur is daarom een geliefde plek voor het plaatsen van de omvormer.

Buiten de omvormer plaatsen
Het is tegenwoordig ook goed mogelijk om de omvormer gewoon buiten te plaatsen. Dit kan onder een afdak. Dit hoeft echter lang niet altijd. Het is ook goed mogelijk om de omvormer gewoon buiten te plaatsen. Het is wel belangrijk om dit eerst goed te bespreken met de installateur. Niet alle modellen zijn hiervoor geschikt. Sommige modellen kunnen bijvoorbeeld niet goed tegen condens en zullen hierop reageren. Dit weegt ook mee.