Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

Doordat het gebruik van zonnepanelen nog betrekkelijk nieuw is, is het voor velen de vraag hoe lang hier eigenlijk mee gewerkt kan worden. Om hier een kort antwoord op te geven gaat het om 25 jaar. Na deze periode zouden de panelen die er liggen vervangen moeten worden. Dit heeft te maken met het langzame verlies in rendement dat optreedt bij de panelen. Het gaat om ongeveer een half procent per jaar. Dat betekent dus dat na 25 jaar ongeveer 12,5 procent minder opbrengst uit de panelen is te halen dan in het eerste jaar na installatie.

Andere zaken die meespelen
Natuurlijk speelt er nog meer mee dan alleen het langzaam teruglopen van het rendement. Zo is het bijvoorbeeld ook zo dat er slijtage plaatsvindt. Daarnaast is het ook zo dat er nog altijd veel ontwikkeling in de techniek plaatsvindt. Er vindt veel onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de kwaliteit om de zonnepanelen te verbeteren. Aan de hand daarvan is ook te bepalen dat de panelen over enige tijd dermate veel sterker zijn geworden, dat de oude panelen simpelweg niet meer voldoende waarde hebben. Ook op basis daarvan wordt de levensduur van de huidige panelen op 25 jaar gezet.