Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website (www.solarwijzer.nl) en bijbehorende websites verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacy statement.

Disclaimer
Ondanks de constante aandacht die wij besteden aan de gepubliceerde informatie op deze website kan het in bepaalde gevallen voorkomen dat gehele informatie of delen daarvan onvolledig of onjuist zijn. Deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar kunnen worden geacht. De informatie op deze website is uitsluitend bedoelt als indicatief en mag zonder vooraankondiging worden gewijzigd of verwijderd. Voor de beoordelingen geldt dat deze, na plaatsing, niet meer gewijzigd kunnen worden-noch door de beoordelaar, de installateur of door Solarwijzer.

Er kunnen geen rechten aan de verstrekte informatie op deze website worden ontleend. Solarwijzer kan niet garanderen dat de website ononderbroken functioneert. Solarwijzer is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de Solarwijzer website. Bovendien, aanvaardt Solarwijzer geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ons zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Solarwijzer.

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, merken en handelsnamen op Solarwijzer zijn eigendom van Solarwijzer en/of haar licentiegevers.

U hebt de verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van de informatie op deze website en u mag de informatie op deze website niet publiceren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder duidelijk de bron te vermelden. U mag u dus niet voordoen als de rechtmatige eigenaar van de informatie op onze site. Verder bent u vrij om onze weblinks en informatie (mits met bronvermelding) te delen/publiceren op sociale media.

Ondanks dat Solarwijzer de laatste beveiligingsupdates en controles uitvoert om een virusvrije website te onderhouden, is er altijd een waarschijnlijkheid (alhoewel deze zeer gering geacht mag worden) dat de site door professionele hackers gekaapt kan worden. In zo een geval zetten wij de website direct offline en proberen wij deze virusvrij te krijgen. U krijgt dus geen garanties dat deze website virusvrij is en u kunt ons niet aansprakelijk stellen voor schade (in welke vorm dan ook) als gevolg van gebruik van deze website, in het geval van een kaping. Wij adviseren u altijd de laatste software updates van uw besturingssysteem uit te voeren en een anti-virus programma te gebruiken om uw computer te beschermen.

Wij behouden ons het recht om deze disclaimer en de privacy statement op elk moment zonder opgaaf van reden te herzien. Bij uw bezoek aanvaardt u automatisch de versie die op dat moment op deze pagina gepubliceerd is. Daarom adviseren wij u deze webpagina te bezoeken bij elk bezoek aan onze website.

U bent verplicht de aanwijzingen omtrent het gebruik van de informatie op deze website op te volgen. Alle auteursrechten zijn voorbehouden voor Solarwijzer. Verder is op al onze activiteiten Nederlandse wetgeving van toepassing.

Privacy statement
Door gebruik te maken van onze websites gaat u akkoord met deze privacy statement. Met deze statement openbaren wij hoe wij met uw gegevens omgaan. Wij garanderen u dat onze manier altijd in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Telecommunicatiewet-volgens Nederlands en eventueel Europees recht.
Uw persoonlijke gegevens die u met een beoordeling publiceert worden gedeeltelijk openbaar gemaakt op desbetreffende pagina van de installateur. Alle gevraagde gegevens met uitzondering van adresgegevens, factuurnummer, telefoonnummer en e-mailadres worden op onze website gepubliceerd. De uitgesloten gegevens worden nooit gepubliceerd en zijn alleen nodig voor interne controle. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw gegevens om. Toch moet u zich ervan bewust zijn dat er altijd een kans is op een aanval van een hacker die gegevens van onze servers probeert te stelen. Wij maken gebruik van de laatste technologieën om de toegang van ongeautoriseerde personen te blokkeren. Echter geven wij geen garantie dat uw gegevens nooit gestolen kunnen worden.

Wij houden gegevens bij van uw bezoek aan onze site. Wij registreren uw ip-adres, gegevens over uw computer, browser, apparatuur, besturingssoftware en overige niet-persoonlijke gegevens. Zo kunnen wij nooit uw adres, postcode, bankgegevens en overige informatie achterhalen enkel door uw bezoek aan onze website. Echter kunnen deze gegevens wel aanwezig zijn in onze databases. Deze zijn dan door uzelf ingevoerd tijdens het registreren of het beoordelen van een installateur. Door het bijhouden van de gegevens over uw computer kunnen wij bijhouden welke van de webpagina’s populair zijn en welke aandacht vergen. Een ander voorbeeld waar deze gegevens voor gebruikt worden is het aanpassen van de grootte van de website voor verschillende media, zoals een tablet of laptop. Overigens kunnen wij onze diensten verbeteren en uitbreidden aan de hand van deze gegevens. Echter zullen wij uw gegevens NOOIT verkopen of delen met derden, echter kunnen uw gegevens geverifieerd worden met uw installateur voor controle van de authenticiteit van uw beoordeling.

Verder plaatsen wij cookies op uw computer om alle functionaliteiten van onze website goed te laten functioneren. U heeft geen optie om deze cookies uit te zetten. Indien u niet akkoord gaat met ons cookiebeleid, welke tevens te lezen is op www.solarwijzer.nl/cookiebeleid, dient u deze website onmiddellijk te verlaten. Wij doen er alles aan om uw gegevens en die van ons zelf op onze servers te beschermen tegen ongeoorloofd gebruikt ervan. Wij maken gebruik van de laatste technologieën op het gebied van beveiliging. Hierdoor kan het zijn dat toegang tot onze website voor sommige bezoekers geblokkeerd is.

Verder zijn er op onze website links naar andere websites te vinden, wij willen u erop wijzen dat deze niet tot de websites van Solarwijzer behoren. Daardoor nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of gevolgen van het gebruik van deze sites. U dient de disclaimer en privacy statement van betreffende websites door te nemen. Het kan zo zijn dat die sites anders met het disclaimer beleid omgaan.

Zoals ook voor de disclaimer geldt behouden wij ons het recht om deze privacy statement, zonder opgaaf van reden en op elk willekeurig moment, te wijzigen.